top of page
Spilvenu nams logo

+371 20 444 221

NOTEIKUMI / DISTANCES LĪGUMS

KLIENTU SERVISS
Noteikumi

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS:

1.1. SIA “Elia group”, reģistrācijas nr. 40103920766, turpmāk saukts PĀRDEVĒJS, nodrošina tīmekļa lapā www.spilvenunams.lv, turpmāk saukta MĀJAS LAPA, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem.

 

1.2. Ja PIRCĒJS, izmantojot interneta starpniecību, iegādājas  MĀJAS LAPĀ piedāvāto produkciju, turpmāk tekstā PRECES, tad šāda savstarpējā vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

 

2. PRECES  PASŪTĪŠANA:

2.1. PIRCĒJS veic preču pasūtīšanu caur MĀJAS LAPU, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Preces cena tiek norādīta MĀJAS LAPĀ, EUR valūtā, ar pievienotās vērtības nodokli 21%.

2.2. PIRCĒJS sadaļā PIRKUMA GROZS norāda PĀRDEVĒJAM nepieciešamo informāciju, izvēlas sev piemērotāko preču piegādes veidu un apmaksas kārtību.

2.3. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

 

3. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE:

3.1. PĀRDEVĒJS nodrošina šādas preču piegādes iespējas:

 1. Omniva pakomāti;

 2. DPD kurjerpasts;

 3. PIRCĒJS pasūtījumu saņem A. Čaka ielā 58.

3.2. Pasūtījuma piegādi uz PIRCĒJA norādīto adresi nodrošina DPD kurjerpasts. Pasūtījumu iespējams saņemt ar Omniva pakomātu starpniecību. Piegādes laiks 1-3 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas saņemšanas. Piegādes izmaksas atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam.

3.3. Piegādes ar DPD kurjerpasta starpniecību notiek no plkst.9:00 līdz 18:00 pēc vietējā laika. Veicot pasūtījumu, ir jāņem vērā norādītie piegādes laiki, un kā piegādes adrese ir jānorāda tā adrese, kurā pasūtījumu būs iespējams pieņemt konkrētās dienas piegādes laika ietvaros.

3.4. Piegādes adrese ir jānorāda pēc iespējas precīzi. Papildus informācija, piemēram,  kāpņu telpas numurs un dzīvokļa numurs (ja piegāde jāveic uz daudzdzīvokļu māju), ir nepieciešama, lai nodrošinātu piegādi paredzētajā laikā. Ja piegādes adrese ir norādīta kļūdaini vai nepilnīgi, norādītie piegādes termiņi var tikt pagarināti bez iepriekšēja brīdinājuma.

3.5. Jānorāda precīzs telefona numurs, uz kuru PIRCĒJS ir sazvanāms norādītajos piegādes laikos, kā arī, lai PĀRDEVĒJS varētu sniegt informāciju par preču piegādi, ja izvēlētais piegādes veids ir Omniva pakomāti. Pirms piegādes kurjers sazinās ar PIRCĒJU telefoniski, pārliecinoties, ka PIRCĒJS atrodas norādītajā adresē un varēs pieņemt sev adresēto sūtījumu. Ja norādītais telefona numurs ir neprecīzs vai uz šo numuru pasūtītājs nav sazvanāms, norādītie piegādes termiņi var tikt pagarināti bez iepriekšēja brīdinājuma.

3.6. Kurjeram piegādes brīdī ir tiesības lūgt PIRCĒJAM uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai autovadītāja apliecību), lai pārbaudītu saņēmēja identitāti, un fiksēt šī dokumenta numura pēdējos 5 ciparus.

 

4. PASŪTĪJUMA APMAKSA:

4.1. PIRCĒJAM veicot pasūtījumu ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko maksāšanas veidu. PĀRDEVĒJS nodrošina šādus apmaksas veidus:

 1. PayPal apmaksas sistēma - iespējams izmantot arī, ja PIRCĒJAM nav izveidots PayPal konts. PayPal nodrošina norēķinus ar VISA, MasterCard un American Express norēķinu kartēm.

 2. pārskaitījums ar rēķinu - rēķins tiek sagatavots elektroniski, un to iespējams atvērt pēc pasūtījuma nosūtīšanas PĀRDEVĒJAM.

 3. skaidrā naudā saņemot preci A. Čaka ielā 58. Iespējams arī  norēķināties ar norēķinu kartēm VISA, VISA Electron, Master, Maestro.

 

5. PREČU ATPAKAĻATDOŠANAS NOTEIKUMI:

5.1. ATTEIKUMA TIESĪBAS:

5.1.1. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no Distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

5.1.2. PIRCĒJS var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad PIRCĒJS ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

5.1.3. PIRCĒJS, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

5.1.4. PIRCĒJA pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam (ja prece ir saņemta). PĀRDEVĒJA pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no PIRCĒJA rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt PIRCĒJAM to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs neatmaksāt PIRCĒJAM to naudas summu, kura par preci, kamēr patērētājs nav atgriezis preci, vai PĀRDEVĒJS saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota, vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). PIRCĒJS ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā. PIRCĒJS zaudē atteikuma tiesības, ja par attiekumu tiesību izmantošanu tas PĀRDEVĒJAM nav paziņojis 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas.

5.1.5. Pamatojoties uz MK 255. p.22.5., PIRCĒJAM nav tiesības izmantot atteikuma tiesības, iegādājoties šādas preces: segas, spilvenus.

5.2. PRECES ATPAKAĻATDOŠANAS TIESĪBAS:

5.2.1. Pircēja tiesības ir pārkāptas, ja:

 1. iegādājoties preci, nav ievērota PIRCĒJA izvēles brīvība un viņa izteiktā griba (PIRCĒJS ir saņēmis citu preci nekā pasūtījis);

 2. nav nodrošināta iespēja saņemt vispusīgu un pilnīgu informāciju par preci vai tās cenu;

 3. PIRCĒJAM pārdota nedroša vai līgumam noteikumiem neatbilstoša prece.

 

5.2.2. Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja:

 

 1. tā neatbilst vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā PĀRDEVĒJS uzrādījis;

 2. par to sniegta maldinošas, nepatiesa informācija, vai tā nav sniegta vispār, un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam;

 3. tā ir bojāta (produkts izkļuvis no tam paredzētā iepakojuma, produkta iekšējais vai ārējais iepakojums ir acīmredzami bojāts).

 

 

5.2.3. PIRCĒJS, kuram pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt PĒRDEVĒJAM, nosūtot e-pastu ar iesniegumu brīvā formā, lai PĀRDEVĒJS veic vienu no šādām darbībām:

 1. novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

 2. veic apmaiņu precei pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru tiktu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

 3. atceļ līgumu un atmaksā PIRCĒJAM par preci samaksāto naudas summu.

5.2.4. Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības PIRCĒJAM.

5.2.5. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas izmantot preci, PIRCĒJS nevar prasīt, lai PĀRDEVĒJS atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

5.2.6. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, tiek informēts PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS atmaksā visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad PĀRDEVĒJS saņēmis PIRCĒJA pasūtījumu.

NOTEIKUMI

PIEGĀDE

PAKOMĀTI

2 - 4 dienu laikā

pēc apmaksas saņemšanas

3,00 EUR

DPD KURJERS

nākamā darba dienā pēc apmaksas saņemšanas

6,00 EUR

SPILVENU NAMS

Veikalā,

Spilvenu nams A.Čaka ielā 58

darba laiks >>

Brinkhaus dūnu segas
PIEGĀDE
KLIENTU SERVISS

MAKSĀJUMI

I-BANKA

Pēc pasūtījuma veikšanas, Jums tiks nosūtīts rēķins uz Jūsu norādīto e-pastu

PAYPAL

Apmaksa izmantojot PAYPAL sistēmu

VEIKALĀ

Skaidras naudas norēķini, vai ar norēķinu karti, preču saņemšanas brīdī

MAKSĀJUMI
KLIENTU JAUTĀJUMI

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

1. Kādās cenās ir pieejami spilveni Spilvenu nams veikalā?

- Cenas ir sākot no 16,- līdz 250,- EUR. Cena ir atkarīga no spilvena pildījuma, no ražotāja un tā sniegtās garantijas ilguma, kā arī spilvena izmēra.

 
2. Kādi spilveni ir vislabākie?

- Mūsuprāt, tie kuri sniedz Jums komfortu un iespēju labi izgulēties. Nav labu, vai sliktu spilvenu - kas der vienam, otram var galīgi nepatikt. Tādēļ, mēs sniedzam konsultācijas un ieteikumus klātienē par piemērotākā spilvena izvēli. Veikalā uz vietas A.Čaka ielā 58, Rīgā, ir iespējams izmēģināt spilvenus.

Ir jāņem vērā vairāki faktori, piem., kā Jūs guļat (uz sāniem, vēdera vai muguras), kādas sajūtas Jums patīk noliekot galvu uz spilvena (lai ir mīksti, jūtams atbalsts, cieti, utml.), kādam pildījumam dodat priekšroku (mākslīgam vai dabīgam), utt..

 
3. Vai dūnu spilvenus drīkst mazgāt?

- Spilvenu nams piedāvā Austrijā, Vācijā, Ungārijā ražotus premium klases dūnu spilvenus. Šos spilvenus drīkst mazgāt, atbilstoši ražotāja norādījumiem. Visbūtiskākais, kas jāņem vērā - PIRMS DŪNU SPILVENU, SEGU MAZGĀŠANAS, KRITISKI IZVĒRTĒJIET ŽĀVĒŠANAS IESPĒJAS!

 
4. Apgalvojums - dūnu spilveni nav ieteicami cilvēkiem, kuri cieš no alerģijām, jo tajos uzkrājas putekļu ērcītes.

- Austrijas ražotājs KAUFFMANN piedāvā un pat iesaka savu ražoto produkciju (spilvenus, segas un virsmatračus) cilvēkiem, kuri cieš no alerģijām, jo:

1. dūnas un spalvas tiek vairākkārtīgi rūpīgi mazgātas pirms tās tiek pildītas spilvenos, lai atbrīvotos no iespējāmām barības vielām putekļu ērcītēm (apstiprina DAUNASAN, NOMITE, GRANDER sertifikāti);

2. spilvenu, segu un virsmatraču pārvalka audumi ir darināti no augstas kvalitātes, mehāniski (ne ķīmiski) apstrādātas blīvas kokvilnas, kas neļauj putekļu ērcītēm nokļūt pie dūnām un spalvām.

3. mēs necentīsimies Jūs pārliecināt mainīt uzskatus, tikai iesakam. Ja izvēlēsieties KAUFFMANN dūnu spilvenus, dosim Jums garantiju - ja būs alerģija - atgriezīsim Jums naudu par nopirkto dūnu spilvenu.

Vairāk informācijas par dūnu izstrādājumiem, lasiet šeit >>

 

5. Ja vēlos pasūtīt preci, kura nav pieejama uz vietas, kā to iespējams izdarīt?

- Ja vēlaties pasūtīt preci, kura nav pieejama veikalā vai noliktavā, un ir piedāvāto preču sortimentā, mums būs nepieciešami Jūsu personas dati, lai varētu Jums sagatavot avansa rēķinu. Vēlamā prece tiek pasūtīta pēc iemaksātā avansa, un piegādes laiks parasti ir atkarīgs no izvēlētās preces, tā ražotāja. Aptuvenais piegādes laiks 2-6 nedēļas. Piegādes laiks tiek iepriekš atrunāts. Atsevišķos gadījumos, ja ir svētku brīvdienas, pasūtījums varētu aizkavēties.

 

6. Cik maksā gultas veļa?

- Sākot no 60,- EUR. Spilvenu nams piedāvā augstas kvalitātes kokvilnas satīna gultas veļas komplektus.

Palagi ar gumiju un bez. Sadaļā GULTAS VEĻA - gultas veļas dizaini, kuri pieejami veikalā uz vietas A.Čaka ielā 58.

Sadaļā  GULTAS VEĻA PĒC PASŪTĪJUMA, gultas veļas dizaini, kurus iespējams pasūtīt. Aptuvenais piegādes laiks 5-10 darba dienas.

Aptuveni reizi mēnesī tiek organizēti kolektīvie iepirkumi. Sekojiet informācijai mājas lapā un Facebook profilā.

7. Vai Spilvenu nams piedāvā atlaides?

- Jā, piedāvājam. Jums ir iespēja ietaupīt, izmantojot Spilvenu nams AKCIJAS, kā arī gadījumā, ja kāds konkrētais Jums vēlamais spilvens ir vienīgais pieejamais (demo paraugs).

Klientiem, kuri vēlas ietaupīt un ir gatavi pagaidīt sev vēlamo preci, organizējam iepirkumus, t.i., tiek noteikts datums līdz kuram tiek pieņemti pasūtījumi, nepieciešams iemaksāt avansu 50% apmērā no pirkuma summas (uz vietas veikalā, vai tiek izrakstīts rēķins). Atlaižu lielums tiek noteikts individuāli katrai preču grupai. Informācija par plānotajiem iepirkumiem tiek publicēta sadaļā ATLAIDES, vai sekojiet informācijai Spilvenu nams Facebook profilā.

Lieliem iepirkumiem atlaides pēc vienošanās.

8. Vai iespējams preci pasūtīt internetā? Vai piegādājat ar kurjeru?

- Jā, ir iespējams. Pasūtījumus piegādājam ar DPD Latvija, vai Omniva pakomātu starpniecību. Spilvenus interneta veikalā nepiedāvājam iegādāties, jo uz spilveniem netiek attiecināti distances līguma nosacījumi. Lai izvēlētos sev piemērotāko spilvenu, aicinām Jūs iegādāties to klātienē veikalā "Spilvenu nams". Ja vēlaties iegādāties spilvenu(-s) attālināti, lūdzu sazinieties ar mums.

9. Vai iespējams iegādāties veikala "Spilvenu nams" DĀVANU KARTI?
- Jā, ir iespējams iegādāties. Dāvanu kartes vērtība pēc Jūsu izvēles. Nav ierobežojumi. Pirkt DĀVANU KARTI >>

JA JUMS IR KĀDS JAUTĀJUMS MUMS, KURŠ ŠAJĀ SADAĻĀ NAV KOMENTĒTS, LŪDZU RAKSTIET VAI ZVANIET!

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Privātuma politika.

SIA "Elia group’’ rūpējoties par Jūsu privātuma un personas datu aizsardzību un privātumu, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”) izstrādāja šo Privātuma politiku.

Privātuma politikā ir aprakstīts, kā SIA „Elia Group” izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat iegādājoties preces vai pakalpojumus interneta veikalā. Kad SIA „Elia Group” lūdz Jums norādīt jebkādu informāciju, tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai.

 

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs.

Personas datu pārzinis ir SIA "Elia group", reģistrācijas Nr. 40103920766, adrese: A. Čaka iela 58, Rīga, LV-1011, elektroniskā e-pasta adrese: info@elia.lv , kontakttālruņa numurs:  29773362,kurai pieder veikals ‘’Spilvenu nams’’ un interneta veikals www.spilvenunams.lv.

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA "Elia group" adresē veikalā ‘’Spilvenu nams’’, Klients var uzdot jautājumu/us par savu personas datu apstrādi. Klients pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politiku.

 

3. Kādam nolūkam SIA "Elia group" apstrādā Jūsu personas datus?

SIA Elia Group iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

SIA “Elia group” apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

• pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;

• vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, mobilā tālruņa numurs un ar piegādes adreses precizēšanu saistītā informāciju, kas nepieciešama, lai pasūtītu un piegādātu preci;

• jaunumu izsūtīšana e pastā: vārds, e pasts;

• Jūsu sniegto kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru) Mēs izmantojam arī, lai ar Jums sazinātos, tai skaitā, lai varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem, piezīmēm, izpildīt pasūtījumu.

• jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt SIA „Elia group“.

 

4. Jūsu datu nodošana trešajām personām

• Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.

• SIA Elia Group ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.

• SIA Elia Group izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

 

5. Personas datu uzglabāšanas laiks

Mēs uzglabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai pilnībā izpildītu mūsu saistības pret jums; pasūtījuma veikšanai nodotie dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr saskaņā ar likumu, saistībā ar mūsu līgumsaistībām un ar to saistīto datu apstrādi varētu tikt celtas prasības.

 

6. Sīkdatnes

Mājaslapā www.spilvenunams.lv tiek izmantotas sīkdatnes. 

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

 

7. Personas datu iesniegšana, koriģēšana un dzēšana

• Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi SIA “Elia group”, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

• Pircējs nodrošina, lai Interneta vietnē iesniegtie personas dati ir pareizi un atbilstoši, t. i., ja personas dati ir mainījušies, Pircējam tie jāatjaunina, iesniedzot jaunus personas datus.

• Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

• Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz e-pastu: info@elia.lv ;

• SIA “Elia group”, neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Elia Group, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

 

8. Papildus informācija

SIA “Elia group”, ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Spilvenu nams mājas lapā www.spilvenunams.lv. Labojumi stājas spēkā

pēc to publicēšanas brīža.

PRIVĀTUMA POLITIKA
bottom of page